Geriatrik Diş Hekimliği

1. Geriatrik diş hekimliği nedir?

Gerodontoloji olarak da bilinen geriatrik diş hekimliği, yaşlı yetişkinlerin ağız sağlığı ihtiyaçlarına odaklanan bir diş hekimliği dalıdır. Geriatrik diş hekimliği, nüfustaki yaşlı yetişkinlerin sayısının artması ve özel bakıma ihtiyaç duymaları nedeniyle hızla büyüyen bir alandır.

Geriatrik diş hekimliği, yaşlı yetişkinlerde daha sık görülen ağız hastalıkları ve durumlarının önlenmesi, teşhisi ve tedavisine odaklanır. Bunlar şunları içerebilir:

Diş çürümesine, mantar enfeksiyonlarına ve konuşma ve yutma güçlüğüne yol açabilen ağız kuruluğu.

Kök çürükleri, diş eti çekilmesiyle açığa çıkan diş köklerinde meydana gelen bir tür diş çürüğüdür ve yaşlı yetişkinlerde daha yaygındır.

Çenenin açılıp kapanmasında ağrı ve zorluğa neden olabilen temporomandibular eklem bozuklukları (TME).

Diş gıcırdatma ve sıkma olan bruksizm, stres ve tıbbi durum nedeniyle yaşlı yetişkinlerde daha yaygındır.

Yaşlı yetişkinlerde daha yaygın olan ve etkili tedavi için erken teşhis gerektiren ağız kanseri.

Geriatrik diş hekimleri ayrıca yaşlı yetişkinlerin genel sağlığını da göz önünde bulundurur ve gerektiğinde diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla bakımı koordine etmek için çalışır. Hareketlilik sorunları, duyusal değişiklikler ve öz bakım güçlüğü de dahil olmak üzere yaşlı yetişkinlerin karşılaştığı benzersiz zorlukları ele almak üzere eğitilmişlerdir. Geriatrik diş hekimleri ayrıca ilaç kullanımını veya ağız bakımını etkileyebilecek herhangi bir tıbbi durumu da dikkate alacaktır.

Geriatrik diş hekimliği ayrıca yaşlı yetişkinlerin genel ağız sağlığını korumaya ve konuşma, çiğneme ve yutma becerilerinin yanı sıra özgüvenlerini ve refahlarını korumalarına yardımcı olmaya odaklanmayı da içerir. Düzenli diş muayeneleri ve profesyonel temizlikler, yaşlı yetişkinlerin doğal dişlerine sahip olup olmadıklarına veya protez ya da diğer protez cihazlara sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın iyi ağız sağlığını korumaları için önemlidir.

2. Yaşlı yetişkinlere özgü ağız sağlığı sorunları nelerdir?

Yaşlı yetişkinlere özgü ağız sağlığı sorunları arasında ağız kuruluğu, kök çürükleri, temporomandibular eklem bozuklukları (TMJ), bruksizm ve ağız kanseri yer almaktadır. Ayrıca öz bakım ve hareketlilik konusunda zorluk yaşayabilirler ve ağız sağlığını etkileyen ilaçları alma olasılıkları daha yüksek olabilir.

Tedavi Rezervasyonunuzu Yaptırın!

3. Geriatrik diş hekimliğinin genel diş hekimliğinden farkı nedir?

Geriatrik diş hekimliği, özellikle yaşlı yetişkinlerin ağız sağlığı ihtiyaçlarına odaklandığı için genel diş hekimliğinden farklıdır. Geriatrik diş hekimleri, hareketlilik sorunları, duyusal değişiklikler ve öz bakım zorluğu gibi yaşlı yetişkinlerin karşılaştığı benzersiz zorlukları ele almak üzere eğitilmiştir. Ayrıca yaşlı yetişkinlerin genel sağlığını da göz önünde bulundururlar ve gerektiğinde diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla bakımı koordine etmek için çalışırlar.

4. Geriatrik diş hekimliğinin yaşlı yetişkinlerin genel sağlığının korunmasındaki rolü nedir?

Geriatrik diş hekimliği, yaşlı yetişkinlerin uygun ağız bakımı almalarını sağlayarak genel sağlıklarının korunmasında önemli bir rol oynar. Bu, düzenli diş kontrolleri ve profesyonel temizliklerin yanı sıra ortaya çıkabilecek ağız sağlığı sorunlarının ele alınmasını da içerir. İyi bir ağız sağlığının korunması, yaşlı yetişkinlerin konuşma, çiğneme ve yutma becerilerinin yanı sıra özgüvenlerini ve refahlarını korumalarına da yardımcı olabilir.

5. Geriatrik diş hekimliği hizmetleri sigorta kapsamında mıdır?

Geriatrik diş hekimliği hizmetleri genellikle sigorta kapsamındadır, ancak kapsam belirli plana ve sağlanan hizmetlere bağlı olarak değişebilir. Planınız kapsamında nelerin kapsandığını belirlemek için sigorta sağlayıcınızla görüşmeniz önemlidir.

6. Geriatrik diş hekimliği hangi vakalarla ilgilenir?

Geriatrik diş hekimliği, yaşlı yetişkinlere özgü çok çeşitli ağız sağlığı sorunlarıyla ilgilenir. Geriatrik diş hekimliğinin tipik olarak ilgilendiği vakalardan bazıları şunlardır:

Önleyici bakım: Geriatrik diş hekimleri, düzenli kontroller ve profesyonel temizliklerin yanı sıra iyi ağız hijyeni uygulamaları konusunda eğitim vererek ağız sağlığı sorunlarını önlemek için çalışır.

Ağız kuruluğu: Ağız kuruluğu yaşlı yetişkinlerde yaygın bir sorundur ve diş çürümelerine, mantar enfeksiyonlarına ve konuşma ve yutma güçlüğüne yol açabilir. Geriatrik diş hekimleri ağız kuruluğunu yönetmek ve tedavi etmek için çalışır.

Kök çürükleri: Kök çürükleri, diş eti çekilmesiyle açığa çıkan diş köklerinde meydana gelen bir diş çürüğü türüdür. Yaşlı yetişkinlerde daha sık görülür, geriatrik diş hekimleri kök çürüklerini önlemek ve tedavi etmek için çalışır.

Temporomandibular eklem bozuklukları (TME): Geriatrik diş hekimleri, çenenin açılıp kapanmasında ağrı ve zorluğa neden olabilen TME’li yaşlı yetişkinleri sıklıkla görmektedir. Geriatrik diş hekimleri bu durumu teşhis etmek ve yönetmek için çalışacaktır.

Bruksizm: Diş gıcırdatma ve sıkma olan bruksizm, stres ve tıbbi durum nedeniyle yaşlı yetişkinlerde daha yaygındır. Geriatrik diş hekimleri diş hasarını önlemek ve bruksizm semptomlarını hafifletmek için çalışır.

Ağız kanseri: Geriatrik diş hekimleri ayrıca yaşlı yetişkinlerde daha yaygın olan ve etkili tedavi için erken teşhis gerektiren ağız kanseri için yaşlı yetişkinleri tarayacaktır.

Geriatrik diş hekimleri ayrıca yaşlı yetişkinlerin genel sağlığını da göz önünde bulundurur ve gerektiğinde diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla bakımı koordine etmek için çalışır. Ayrıca, yaşlı yetişkinlerin konuşma, çiğneme ve yutma becerilerinin yanı sıra öz saygılarını ve refahlarını koruyabilmelerini sağlamak için çalışırlar.

Her yaşlı yetişkinin kendine özgü olduğunu ve geriatrik diş hekiminin her hastayı bireysel olarak değerlendireceğini ve kişinin bireysel ihtiyaçlarına ve koşullarına göre önerilerde bulunacağını anlamak önemlidir.

7. Türkiye'de geriatrik diş hekimliği mevcut mu?

Geriatrik diş hekimliği büyüyen bir alandır ve Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede mevcuttur. Türkiye’de geriatrik diş hekimliği hizmetleri sunan diş klinikleri, diş hastaneleri ve özel muayenehaneler bulunmaktadır.

8. Geriatrik diş hekimliği ile normal diş hekimliği arasındaki farklar nelerdir?

Geriodontoloji olarak da bilinen geriatrik diş hekimliği, yaşlı yetişkinlerin ağız sağlığı ihtiyaçlarına odaklanan özel bir diş hekimliği alanıdır. Geriatrik diş hekimliği ile genel diş hekimliği arasındaki temel farklardan bazıları şunlardır:

Yaş aralığı: Geriatrik diş hekimliği 65 yaş ve üzeri hastalara odaklanırken, genel diş hekimliği her yaştan hastayı kapsar.

Uzmanlık eğitimi: Geriatrik diş hekimliğinde uzmanlaşmış diş hekimleri, yaşlı yetişkinlerin benzersiz ağız sağlığı ihtiyaçları konusunda ek eğitim ve öğretim alırlar.

Ek odak alanları: Geriatrik diş hekimleri ağız kuruluğu, kök çürüğü ve kronik tıbbi durumların (örn. inme, kalp hastalığı) yönetimi ve bunların ağız sağlığı üzerindeki etkileri gibi konulara daha fazla önem verebilirler.

Daha konservatif tedavi seçenekleri: Geriatrik hastalar daha kırılgan bir sağlığa sahip olma eğilimindedir, Geriatrik diş hekimleri mevcut dişleri korumaya ve invaziv prosedürleri en aza indirmeye odaklanarak tedaviye daha temkinli bir yaklaşım benimseyebilir.

Özel ekipman: Geriatrik diş hekimleri, yaşlı hastaların rahatça tedavi görmesini kolaylaştırmak için dahili kaldırma mekanizmalarına ve ayarlanabilir sırt desteklerine sahip dişçi koltukları gibi özel ekipmanlar kullanabilir.

Genel olarak Geriatrik Diş Hekimliği, yaşlı yetişkinlerin ağız sağlığına ve genel refahlarını iyileştirmek için yönetimine odaklanan bir diş hekimliği alt uzmanlık alanıdır.

9. Geriatrik diş hekimliğini seçerken nelere dikkat edilmelidir?

Geriatrik bir diş hekimi seçerken göz önünde bulundurmanız gereken bir dizi faktör vardır:

Eğitim ve Öğretim: Yaşlı yetişkinlerin benzersiz ağız sağlığı ihtiyaçlarını anlamak ve uygun bakımı sağlamak için daha donanımlı olacaklarından, geriatrik diş hekimliği konusunda özel eğitim ve öğretim almış bir diş hekimi arayın.

Deneyim: Yaşlı hastalarla çalışma deneyimi olan ve karşılaşabilecekleri zorluklara aşina olan bir diş hekimi arayın.

Erişilebilirlik: Konum, ulaşım ve park yeri gibi faktörleri göz önünde bulundurarak, yaşlı yakınınızın diş hekiminin muayenehanesine gitmesinin ne kadar kolay olacağını düşünün.

Hareketlilik sorunları olan hastalar için uyarlamalar: Bazı yaşlı yetişkinlerin geleneksel bir ofis ortamında diş bakımı almalarını zorlaştıran hareketlilik sorunları veya engelleri olabilir. Hareketlilik sorunları olan hastalarla çalışma deneyimi olan ve rahat ve uyumlu bir ortamda bakım sağlayabilen bir diş hekimi arayın.

Tedavi yaklaşımı: Yaşlı yetişkinler daha kırılgan olabileceğinden ve invaziv prosedürleri iyi tolere edemeyebileceğinden, geriatrik diş hekimliği genellikle daha önleyici ve konservatif bir bakım yaklaşımı kullanır. Seçtiğiniz diş hekiminin bunu anladığından ve bu yaklaşımı benimsemeye istekli olduğundan emin olmak isteyebilirsiniz.

İletişim ve konfor: Geriatrik hastaların farklı bir iletişim tarzı olabilir, bazılarında hafıza bozukluğu olabilir ve ihtiyaçlarını açıklamakta veya tedavi planlarını anlamakta zorlanabilirler, diş hekiminin sabırlı olduğundan ve yaşlı yetişkinlerle etkili bir şekilde iletişim kurabildiğinden emin olun. Tüm Geriatrik Diş Hekimlerinin aynı niteliklere sahip olmadığını unutmamak önemlidir, sevdiklerinizin ihtiyaçlarına en uygun olanı bulmak için biraz araştırma yapmak çok önemlidir.

10. Süt dişlerini değiştirirken nelere dikkat etmeliyiz?

Süt dişleri dökülmeye ve yerini kalıcı dişlere bırakmaya başladığında, dişlerin düzgün gelişimini ve sağlıklı olmasını sağlamak için dikkat edilmesi gereken birkaç nokta vardır:

Zamanlama: Süt dişlerinin kaybı ve kalıcı dişlerin sürme zamanlaması çocuktan çocuğa değişebilir. Bazı çocuklar süt dişlerini diğerlerinden daha erken veya daha geç kaybedebilir. Her şeyin normal aralıkta gerçekleştiğinden emin olmak için değişikliklerin zamanlamasına dikkat etmek önemlidir.

Ortodontik sorunlar: Süt dişleri dökülürken, kalıcı dişlerin nasıl çıktığına dikkat etmek önemlidir. Çapraşıklık veya maloklüzyon bazen süt dişlerinin kaybından kaynaklanabilir, bu nedenle bu sorunlara dikkat etmek ve gerektiğinde ele almak önemlidir.

Ağız hijyeni: Süt dişleri dökülmeye başladığında, çürüme ve enfeksiyonu önlemek için iyi ağız hijyeni uygulamalarını sürdürmeye devam etmek önemlidir. Bu, düzenli diş fırçalama ve diş ipi kullanmanın yanı sıra düzenli diş kontrollerini de içerir.

Yer tutucular: Bir süt dişi erken kaybedilirse, kalıcı diş için yer tutmak amacıyla boş yuvaya bir yer tutucu yerleştirmek gerekebilir. Doğru gelişim ve hizalamayı sağlamak için diş hekiminizin talimatlarına uymanız önemlidir.

Beslenme: Dengeli beslenmek dişlerin gelişimi ve diş etlerinin sağlığı için de önemlidir. Kalsiyum ve fosfor açısından zengin bir diyet dişleri güçlendirmeye ve sağlıklı tutmaya yardımcı olabilir.

Diş hekimi ziyaretleri: Düzenli diş muayenelerini ve temizliklerini takip edin, diş hekiminiz ilerlemeyi izleyebilir ve çocuğun dişlerinin olması gerektiği gibi geliştiğinden emin olabilir ve ortaya çıkabilecek sorunları erkenden tespit edebilir.

Her çocuğun kendine özgü olduğunu ve süt dişlerinin değişim sürecinin farklılık gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Bir pediatrik diş hekimi veya ortodontist, dişlerin düzgün bir şekilde geliştiğinden emin olmak için size rehberlik edebilir ve endişelerinizi değerlendirebilir.

Öncesi/Sonrası

Çalışma Saatleri

Pazartesi

SABAH 09:00 - AKŞAM 07:00

Salı

SABAH 09:00 - AKŞAM 07:00

Çarşamba

SABAH 09:00 - AKŞAM 07:00

Perşembe

SABAH 09:00 - AKŞAM 07:00

Cuma

SABAH 09:00 - AKŞAM 07:00

Konumumuz nerede?

Tedavinizi Online Olarak Rezerve Edin!

    Dentistinan size tek bir uygun fiyatla mükemmel gülüşü garanti eder.

    Your Smile, Your Style!

    Where to find us

    Mimar Sinan Mahallesi Abdulhamit Han Caddesi No: 66/A Kemerburgaz/Eyüpsultan

    Social Share